Διεύθυνση: Ευκαλύπτων 2 & Πεντέλης 43, ΤΚ 15126, Μαρούσι

Τηλ.: 210 8009464

Email: info@safee.gr