1ο Συνέδριο Κλινικών Μελετών και Έρευνας


Ο Σύλλογος Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων (Σ.Α.Φ.Ε.Ε.) διοργανώνει το 1ο Συνέδριο Κλινικών Μελετών και Έρευνας.


Περισσότερες πληροφορίες εδώ