Ξανθός: Από τον ΗΤΑ θα αξιολογηθούν οι 70 νέες καινοτόμες δραστικές

Ενημερώθηκε: 28 Νοε 2018


«Ο θεσμός του Συνεδρίου Ασθενών είναι η άλλη οπτική που έλλειπε και ενδεχομένως λείπει ακόμα, για τη διαμόρφωση ανθρωποκεντρικής πολιτικής Υγείας στη χώρα, δεδομένου ότι έως σήμερα, η χάραξη πολιτικής Υγείας αφορούσε κυρίως Επαγγελματίες Υγείας, τους παρόχους και τους Φορείς Υγείας. Αυτό το θεσμικό κενό έρχεται να καλύψει και η σημερινή διοργάνωση, καθώς στην πορεία προς τη διαμόρφωση ενός ανθρωποκεντρικού Συστήματος Υγείας, δεν μπορεί να παραγνωρίζεται η εμπειρία, η οπτική και οι ανάγκες των ίδιων των παραληπτών υπηρεσιών Υγείας, δηλαδή των ασθενών»

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο www.healthpharma.gr