Για όλους έχει ο ΕΟΠΥΥ, αλλά όχι για το φάρμακο
Στην τελευταία τροποποίηση ο οργανισμός προχωρά στην αύξηση των δαπανών για παρόχους, ενώ για τα νοσοκομειακά φάρμακα αυξάνει μόνο το clawback.


Διαβάστε περισσότερα στο www.healthmag.gr