Από τα Εθνικά Μητρώα Ασθενών ξεκινά η εφαρμογή του νέου νόμου για την Υγεία


Συστάθηκε η επιτροπή που θα εποπτεύσει τη δημιουργία των μητρώων.


Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο www.onmed.gr