Αίρεται η απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών για 33 φάρμακα


Παραμένει το μέτρο για άλλα 19 σκευάσματα, ενώ τονίζεται η αυτόματη απαγόρευση σε ελλείψεις άνω των δύο μηνών.


Διαβάστε περισσότερα στο www.healthmag.gr